פאזל אותיות
כל האותיות,כך נראה, בנויות מצלעות ישרות וזוויות מסודרות. לא
אם תחשבו בדרך הזו לעולם לא תצליחו להרכיב את פאזלי האותיות שלנו.
קחו את חלקי העץ,הניחו אותם על שולחן,ונסו להרכיב את האות.
הצלחתם? אות היא כי- יצאתם מקבעון מחשבתי.

I.Q. 802
פאזל K
11.2x9.2x1.3
I.Q. 110
קופסת פאזל F
15.5x11.8x2
I.Q. 114
פאזל ארבע T
12.5x12.5x3
I.Q. 806
פאזל מצא T
8.3x12.5x1.3
I.Q. 801
בניT
9.7x9.2x1.3
I.Q. 804
פאזל מצא M
8.3x12.5x1.3
I.Q. 803
פאזל H
9.7x9.2x1.3
I.Q. 805
פאזל F
11.2x9.2x1.3
I.Q. 807
פאזל L3
2x11.5x13 - 0.1
I.Q. 101
פאזל C.C.O
9x9x9 - 0.11